วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
·      สรุปจากการสัมภาษณ์น.พ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายการรู้รอบโลก 
   ออกอากาศเมื่อเดือนธันวาคม 2548
·      จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันพุธที่ 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2549  หน้าที่ 8
·      ขอขอบคุณภาพประกอบจากเวบไซด์ต่างๆ ด้วยค่ะ