วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

HPV และ HIV กับ ออรัลเซ็กส์


                             ข้อมูลจากพญ.ชัญวลี ศรีสุโข ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับ ศุกร์ที่ 27 ก.ค. 2555