วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ถุงยางก็เอา HPV ไม่อยู่ !!!!

"ถุงยางอนามัย ไม่สามารถป้องกันไวรัส HPV ได้ 100% เพราะไวรัสHPV เป็นไวรัสที่ติดง่ายโดยการสัมผัสทางผิวหนัง (skin to skin contact) ดังนั้น เชื้อไวรัส HPV  จึงอาจจะฝังตัวอยู่รอบๆบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก ซึ่งถุงยางอนามัยไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด การใช้ถุงยางอนามัยช่วยให้ป้องกันการติดไวรัส HPV ได้ประมาณ 60-70% เท่านั้น ต่างกับเชื้อ HIV (ไวรัสเอดส์) ที่ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพถ้าหากใช้อย่างถูกต้อง"


ข้อมูลจาก รศ. นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย