วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จะรักษาหูดที่อวัยวะเพศอย่างไร?

หูดที่อวัยวะเพศ อาจหายได้เอง โดยที่ไม่ต้องได้รับการรักษา อย่างไรก็ตาม เมื่อพบหูดในครั้งแรก ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า หูดนั้นจะหายไปเองหรือจะโตขึ้น การรักษาหูดที่อวัยวะเพศมีหลายวิธีขึ้นกับขนาดและบริเวณที่เป็นแพทย์อาจเลือกที่จะใช้ครีมหรือน้ำยาทาที่หูด หูดที่อวัยวะเพศบางชนิดอาจกำจัดออกได้โดยใช้ความเย็น จี้ด้วยความร้อนหรือใช้เลเซอร์ หากหูดนั้นๆ ไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาดังกล่าว หรือมีขนาดใหญ่ แพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดหูดออก

หูดที่อวัยวะเพศนี้ อาจเกิดขึ้นอีกได้ภายหลังจากได้รับการรักษาแล้ว เนื่องจากเชื้อ HPV ชนิดที่เป็นต้นเหตุยังคงอยู่
และหูดที่อวัยวะเพศ เป็นเพียงผลอย่างหนึ่งจากการติดเชื้อ HPV

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น