วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สามารถตรวจคัดกรองหรือตรวจหามะเร็งปากมดลูกได้อย่างไร?

วิธีแรกที่ใช้ในการตรวจหามะเร็งปากมดลูก คือ แปปเทส (Pap test) หรือ แปปสเมียร์ (Papanicolaou smear)เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจทางนรีเวชที่มักเรียกว่าการตรวจภายใน ช่วยในการตรวจหาเซลล์บุผิวปากมดลูกผิดปกติ ก่อนที่เซลล์เหล่านั้นจะเปลี่ยนไปเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูก ผลของการตรวจ แปปสเมียร์ ใช้ในการตัดสินใจของแพทย์ถึงความจำเป็นในการตรวจเพิ่มเติม (เช่น การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจ หรือ HPV DNA test ) หรือให้การรักษาที่จำเป็น
สาเหตุหลักที่ผู้หญิงไม่กล้าไปให้แพทย์ตรวจ แปปสเมียร์ เพราะความอายและความกลัว ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสที่จะค้นพบโรคต่างๆ ในระยะเริ่มแรก และสามารถทำการรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูก
ในปัจจุบ้นสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีนโยบายระดับชาติในการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้กับหญิงไทยในอายุ 35 - 60 ปี ทุกๆ 5 ปี เป็นนโยบายเชิงรุกซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนา ไทยมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกสูง
อย่างไรก็ตามการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสมำเสมออาจมีระยะห่างที่แตกต่างกันในบางราย ขึ้นอยู่กับตามคำแนะนำของแพทย์ และเนื่องจากประชาชนยังเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ การค้นพบของศาสตราจารย์เฮาเซนซึ่งนำไปสู่การคิดค้นวัคซีนจะช่วยในการวางแผนเพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง


สามารถตรวจคัดกรองหรือตรวจหามะเร็งปากมดลูกได้อย่างไร?1. การตรวจภายใน หากพบก้อนผิดปกติที่ปากมดลูก แพทย์จะตรวจยืนยันโดยการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

2. การตรวจทางเซลล์วิทยา หรือ “แปปสเมียร์” หรือ “แปปเทส” เป็นการตรวจภายในร่วมกับการเก็บเอาเซลล์บริเวณปากมดลูกไปตรวจทางเซลล์วิทยา

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจแปปสเมียร์อย่างไร?
· ไม่ควรมีการตรวจภายในมาก่อน 24 ชั่วโมง
· ห้ามสวนล้างภายในช่องคลอดมาก่อน 24 ชั่วโมง
· งดการมีเพศสัมพันธ์คืนวันก่อนมารับการตรวจภายใน
· ไม่ควรเหน็บยาใด ๆ ในช่องคลอดมาก่อน 48 ชั่วโมง
· ควรมารับการตรวจมะเร็งหลังประจำเดือนหมดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ไม่มีประจำเดือนแล้วให้มาได้ตามสะดวก

3. การตรวจด้วยกล้องขยาย หรือ คอลโปสโคป ร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

4. การตรวจอื่นๆ ที่อาจช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ การขูดภายในปากมดลูก การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยด้วยมีด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น