วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คุณทำอะไรได้บ้าง เพื่อจะลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก?

การตรวจคัดกรองด้วย แปปสเมียร์เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูก หากตรวจพบในระยะแรกก่อนแพร่กระจาย ก็สามารถรักษาระยะก่อนเป็นมะเร็ง (หรือกระทั่งเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็ตาม) ได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 60-80% ของผู้หญิงรายใหม่ที่ตรวจพบมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม ไม่ได้ตรวจ แปปเทส ภายในระยะ 5 ปีก่อนได้รับการวินิจฉัย และหลายรายไม่เคยทำแปปสเมียร์ เลย

ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณตรวจ แปปสเมียร์ ตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งจะช่วยในการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกที่น่าสงสัยก่อนที่จะกลายไปเป็นมะเร็ง คุณอาจขอคำแนะนำจากแพทย์ถึงวิธีการอื่นๆ ในการลดโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกสามารถคุกคามถึงชีวิต แต่คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งปากมดลูก และ Human Papillomavirus (HPV), หูดอวัยวะเพศ, เซลล์ผิดปกติของปากมดลูก,และ ผลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ HPV กรุณาสอบถามแพทย์ผู้ดูแลคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


การพยากรณ์โรค

    ผลการรักษามะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันได้ผลดีมากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะในระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลามเริ่มแรก โดยในระยะก่อนลุกลามการรักษาได้ผลดีเกือบ100 % ดังนั้นการตรวจค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มด้วยการตรวจแปปสเมียร์จึงมีความสำคัญมาก โดยผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น