วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หูด จาก HPV ?

หูดคือ อะไร?
หูด คือ ติ่งเนื้อที่สามารถขึ้นได้ตามส่วนต่างๆของร่างกาย (ดังรูป) แม้แต่บริเวณอวัยวะเพศ หูดที่อวัยะเพศเป็นหูดที่มีสีขาวหรือสีเนื้อ ซึ่งมักเกิดจาก HPV บางชนิด หูดที่อวัยวะเพศมักเกิดบริเวณส่วนนอกของอวัยวะเพศหรือใกล้กับทวารหนักของผู้หญิงหรือผู้ชาย อย่างไรก็ตาม หูดที่อวัยวะเพศ อาจเกิดขึ้นภายในช่องคลอดและปากมดลูก หูดที่อวัยวะเพศนี้ อาจทำให้มีอาการแสบ คัน หรือเจ็บปวด ชนิดของ HPV ที่ทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ จะแตกต่างกับชนิดที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น