วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก คืออะไร?

สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก คือ การติดเชื้อ HPV บริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะที่บริเวณปากมดลูก

ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก คืออะไร?
เนื่องจากการติดเชื้อHPV ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ จึงกล่าวได้ว่า
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีเชื้อHPV (ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่มีอาการหรือตรวจไม่พบเชื้อ) แม้เพียงครั้งเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อHPVและเป็นมะเร็งปากมดลูก
ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้แก่

          1. ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายหญิง ได้แก่ การมีคู่นอนที่มีเชื้อ HPV (ผู้ชายอาจจะไม่แสดงอาการหรืออาจจะตรวจไม่พบเชื้อ) หรือ การมีคู่นอนที่เป็นมะเร็งองคชาติ การมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน ความเสี่ยงสูงขึ้นตามจำนวนคู่นอนที่เพิ่มขึ้น การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย การสูบบุหรี่ มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคเอดส์

          2. ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายชาย ได้แก่ ชายที่เคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านประสบการณ์ทางเพศตั้งแต่อายุน้อย เช่น เที่ยวประเวณี หรือ มีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน หรือเป็นกลุ่มชายรักชาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น