วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ HPV


Human Papillomavirus (HPV) บางชนิด อาจเกี่ยวข้องระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูก หรือหูด ดังนี้
·      มะเร็งที่ปาก 
·      มะเร็งที่คอหอย 
·      มะเร็งช่องคลอด สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Cancer Society - ACS) ได้ประมาณการณ์ว่าภายในสิ้นปี พ.ศ. 2548 จะมีการวินิจฉัยพบผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดรายใหม่ 2,140 รายในสหรัฐอเมริกา และจะทำให้สตรี 810 รายเสียชีวิต   การเกิดมะเร็งช่องคลอดจะใช้เวลาหลายปี
  
·      มะเร็งของอวัยวะเพศสตรีส่วนนอก คือ มะเร็งบริเวณแคมนอกและแคมใน (ส่วนนอกของอวัยวะเพศสตรีซึ่งล้อมรอบช่องคลอดACS ประมาณการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2548จะมีการวินิจฉัยพบมะเร็งของแคมอวัยวะเพศสตรีรายใหม่3,870 รายในสหรัฐอเมริกา และจะทำให้สตรี 870 ราย เสียชีวิต
·      มะเร็งทวารหนัก จะพบที่บริเวณทวารหนัก ทวารหนักเป็นอวัยวะที่มีส่วนหนึ่งอยู่ภายใน และอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ภายนอกร่างกาย มะเร็งอาจเริ่มเกิดที่ส่วนใดก็ได้ และสามารถพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่พบค่อนข้างน้อย ประมาณ 85% ของผู้ป่วยมะเร็งทวารหนัก 44,000 รายทั่วโลก มีสาเหตุจาก HPV ตามการประมาณการณ์ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2542

หูดบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจชนิดกลับเป็นซ้ำ recurrent respiratory papillomatosis (RRP)  RRP มักเกิดกับเด็กที่คลอดจากมารดาซึ่งมี HPV ชนิดที่ทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศเป็นส่วนใหญ่  เชื้อไวรัสจะแพร่ผ่านจากแม่ไปสู่ลูกในระหว่างคลอดปกติ (เช่น การคลอดออกทางช่องคลอด) 


แพทย์ผู้ดูแลคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจโรคเหล่านี้ได้ดีขึ้น คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นในเวบไซต์นี้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือกรุณาสอบถามจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น