วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มะเร็งปากมดลูก สามารถรักษาได้หรือไม่?

วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกขึ้นกับระยะของมะเร็ง ความต้องการมีบุตรของผู้ป่วย และโรคทางนรีเวชอื่น ๆ ที่เป็นร่วมด้วย


การรักษาในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือระยะก่อนลุกลาม มีวิธีการติดตามและรักษาได้หลายวิธี ได้แก่

·      การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า
·      การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น
·      การจี้ด้วยเลเซอร์
·      การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยด้วยมีด

หลังจากนั้นควรตรวจติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยการตรวจภายในและทำแปปสเมียร์ หรือตรวจด้วยกล้องขยาย ทุก 4 – 6 เดือน โดยรอยโรคขั้นต่ำบางชนิดสามารถหายไปได้เองภายใน 1 – 2 ปี

การรักษามะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ สิ่งที่แพทย์จะต้องพิจารณาก่อนเลือกวิธีการรักษา คือ
·      ระยะของมะเร็งและมีการแพร่กระจายหรือไม่
·      อายุของผู้ป่วย และสุขภาพโดยรวม
·      ความพอใจของผู้ป่วย

วิธีหลักที่ใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูกมี วิธี คือ การผ่าตัด การให้รังสีรักษาและเคมีบำบัด ในการรักษาอาจจะต้องใช้วิธีเหล่านี้ร่วมกันตั้งแต่ วิธีขึ้นไป ในแผนการรักษาจะต้องมีการพบแพทย์เพื่อตรวจติดตาม ซึ่งรวมถึง การเอ็กซ์เรย์ การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจ การตรวจเลือด และการตรวจอื่นๆ
เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างเฉพาะตัว จึงตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน วิธีการรักษาที่เหมาะกับรายหนึ่งอาจไม่เหมาะกับรายอื่นๆ แพทย์จะประเมินความเสี่ยง และผลข้างเคียง เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษามะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น