วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มะเร็งปากมดลูก คืออะไร?


รู้ไหมว่า สาเหตุสำคัญของการเป็น มะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อไวรัส HPV !

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ร้ายแรงซึ่งอาจคุกคามถึงชีวิต เมื่อผู้หญิงติดเชื้อ HPVบางชนิด และเชื้อไม่ถูกกำจัดโดยภูมิต้านทานของร่างกายก็อาจเกิดเซลล์บุผิวปากมดลูกผิดปกติ หากตรวจไม่พบและไม่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อาจเปลี่ยนเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้เวลาหลายปี (2-10 ปี) แต่ก็อาจเกิดขึ้นภายใน ปีได้สำหรับบางราย  ผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกเกือบทุกราย เริ่มจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน แพปพิลโลมา [Human Papillomavirus (HPV)] จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเพื่อทำการตรวจ แปปสเมียร์ ซึ่งจะช่วยในการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกที่น่าสงสัย ก่อนที่เซลล์เหล่านี้จะกลายไปเป็นมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูก คือ การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก (ส่วนล่างของมดลูก) เมื่อเซลล์ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ก็อาจเกิดมะเร็งได้ มะเร็งปากมดลูก คือ เซลล์ปากมดลูกที่มีการเจริญผิดปกติ  ซึ่งปากมดลูก ก็คือ ส่วนล่างของมดลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น