วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ไหม?


มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ เพราะแพทย์สามารถตรวจหา ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก” ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ โดยวิธีการตรวจที่เรียกว่าแปปสเมียร์ (Pap Smear) คือการเก็บเอาเซลล์เยื่อบุบริเวณปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง เป็นการค้นหามะเร็งแรกเริ่มหรือสภาวะปากมดลูกที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็ง การตรวจสามารถลดอัตราการเกิดและการตายของมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมาก  นปัจจุบันมีวัคซีนHPVเป็นวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อHPVสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนเท่านั้น เช่น HPVสายพันธุ์16, 18  มิใช่ใช้เพื่อการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อHPVซึ่งมีอยู่ในร่างกายแล้ว ขณะให้วัคซีน วัคซีนHPVจะมีประโยชน์สูงสุด ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก เมื่อฉีดก่อนได้รับเชื้อHPV หรือก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วต้องรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เช่น แปบสเมียร์อย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย

ในกรณีที่เคยมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็ขึ้นกับว่าคุณเคยได้รับเชื้อHPV สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ถ้าคุณได้รับเชื้อHPVสายพันธุ์ที่มีอยู่ในวัคซีน (เช่นสายพันธุ์16, 18) สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอยู่ก่อนแล้ว การฉีดวัคซีนก็ได้ประโยชน์น้อยลงไป และยิ่งถ้ามีการติดเชื้อHPVทั้งสองสายพันธุ์ดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว การฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เลย การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสำม่เสมอยังเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้


แม้ว่าการตรวจแปปสเมียร์  ซึ่งเป็นวิธีแรกในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกจะมีความสำคัญ แต่ผู้หญิงส่วนมากกลับละลายไม่สนใจ มีผู้หญิงไทยจำนวนไม่ถึง 10% ที่เคยทำการตรวจแปปสเมียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น