วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและรักษา โรคจากHPVโรงพยาบาลศิริราช
www.si.mahidol.ac.thโรงพยาบาลรามาธิบดี 
www.ra.mahidol.ac.thโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
www.chulacancer.netโรงพยาบาลยันฮี
www.yanhee.co.th

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
www.chaophya.com

โรงพยาบาลวิภาวดี
www.vibhavadi.com

โรงพยาบาลพญาไท
www.phyathai.com

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
www.seriruk.co.th

hpv-thailand
www.hpv-thailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น