วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เชื้อเอชพีวี(HPV)กับมะเร็งปากมดลูก


รู้ไหมว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของมะเร็งทั้งหมดในหญิงไทยในปัจจุบัน

เชื้อเอชพีวี(HPV)กับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูก… โรคที่ป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหลักจากไวรัสชนิดที่เรียกว่า เอชพีวี[Human  Papillomavirus  (HPV)]    HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งในผู้ชายและผู้หญิง  เชื้อ HPV นี้มีมากมายมากกว่า 100 ชนิดที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น ชนิดที่ทำให้เกิดหูดที่มือ เท้า ขาลิ้น ริมฝีปาก ปาก รอบปาก ทวารหนัก หรือ ขึ้นทั้งตัว (Rootman) แต่ HPV บางชนิด เช่นชนิด 16 หรือ 18 ทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศและนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก เซลล์ผิดปกติของปากมดลูก และหูดที่อวัยวะเพศ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะทราบข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับ HPV เพื่อช่วยป้องกันโรคเหล่านี้

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับสองที่พบในผู้หญิงทั่วโลก (รองจากมะเร็งเต้านม) องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่า ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 2 ล้านคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีการตรวจพบ ในแต่ละวันผู้หญิงเกือบ3,000 รายทั่วโลกจะเสียชีวิตลงด้วยมะเร็งปากมดลูก


ในปัจจุบันยังมะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย และเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทย ในแต่ละปีจะมีหญิงไทยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 6,500-7,000 คน ซึ่งร้อยละ 40-50 จะเสียชีวิตจากโรคนี้ คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้โดยเฉลี่ย 7 คนต่อวัน ซึ่งกำลังจะเพิ่มเป็น 10 คนต่อวัน


ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก จะตกประมาณ 350 ล้านบาทต่อปี และ และมีแนวโน้มการเสียชีวิตจากโรคที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจได้รับความทุกข์ทรมานจากโรค หรือจากการบำบัดรักษาปัจจุบันเป็นที่ทราบแล้วว่าสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อHPV

มะเร็งปากมดลูกสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงตั้งแต่เริ่มมีเพศสัมพันธุ์หรือเป็นสาว (แม้จะไม่พบบ่อยนักโดยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่ตรวจพบมะเร็งปากมดลูก มีอายุระหว่าง 35-55 ปี ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้หลายรายมีการสัมผัสเชื้อตั้งแต่เป็นวัยรุ่นและในช่วงอายุ 20-30 ปี  มะเร็งปากมดลูกพบมากในผู้หญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 60 ปี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น